Thumb 19de243342f14a7e39d61caf9dd489136f7fbd1d
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Duchenne Parent Project

Ik collecteer omdat:

mede dankzij jouw donatie we stappen kunnen zetten om een echte oplossing te vinden voor kinderen en volwassenen met Duchenne Spierdystrofie. Zeker nu er verschillende events zoals de Duchenne Heroes niet doorgaan door corona, is er heel hard geld nodig om onderzoek te kunnen blijven financieren voor een behandeling om de afbraak van hun spieren te stoppen – of in ieder geval te vertragen. En voor een betere kwaliteit van leven. Beter leven, langer leven. Wees een held, doneer of collecteer online! We hebben jouw hulp hard nodig!
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld