Thumb 9f5488d19b7b3e5fcbb82991428ab407dae55ac6
Qr
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Erwin Wierda

Ik collecteer omdat:

Ik onderzoek naar medicijnen voor Duchenne erg belangrijk is. Zelf heb ik Duchenne en doe graag wat voor mensen met Duchenne en natuurlijk over voor de jonge kinderen. Help Duchenne nu voor betere en goede medicijnen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld