Thumb bc36a3a77fef7f6883a84763860a1d63bb1e0d23
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Marilet Willems

Ik collecteer omdat:

Op 6 september 2018 kregen wij het horen dat onze zoon Noud van 3 jaar Duchenne heeft. Er is op dit moment nog geen medicijn dat de ziekte stopt. Er is veel geld nodig om onderzoeken te doen naar medicijnen die het kunnen remmen of zelfs stoppen. Ik zet me graag in om hiervoor geld in te zamelen. Niet alleen voor onze Noud, maar ook voor alle andere Duchenne jongens en mannen.

Tikkie
21

donaties

€ 261

ingezameld