Thumb 3fdd9a493350b642ed5929bb046768d4841073d9
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Mieke van der Gulik

Ik collecteer omdat:

Onze zoon Sep net de diagnose heeft gekregen. Graag zouden we donaties willen verzamelen om bij te dragen aan onderzoek.
Tikkie
298

donaties

€ 5.046

ingezameld