Thumb 25c4c1059f646f3cfad1688ec0b93bbafc9f0fe5
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Pierre Ansems

Ik collecteer omdat:

Bij mijn kleinzoon Twan is binnen 6 maanden na zijn geboorte de spierziekte Duchenne vastgesteld. Een enorme schok voor mijn dochter en schoonzoon en voor ons allen. Twan is een enorm positief kereltje van 10 jaar. Hij is inmiddels rolstoel gebonden maar staat midden in het leven. Ik heb me jaren lang ingezet voor KWF kankerbestrijding maar ik wil nu meer tijd vrijmaken voor Duchenne.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld