Thumb 84b71405d666d3a71cfb39a398bfd48f8ac6e611
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Rianne de Groot

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer voor Duchenne omdat mijn zoontje helaas aan deze vreselijke ziekte lijdt. En omdat er geld moet worden opgehaald zodat er flink onderzoek kan worden gedaan! Duchenne moet de wereld uit!!
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld