Thumb a9d9a4c1437bae431d1dea339e54c6d773dd100e
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Roland van Arnhem

Ik collecteer omdat:

Ik de ziekte van Duchenne heb. De donatie gaat naar het ontwikkelen van een medicijn om de ziekte te stoppen en betere leefomstandigheden te creëren voor de Duchenne jongens en mannen.

Tikkie
137

donaties

€ 3.130

ingezameld