Thumb f472021a6cc9a2ee126229e8b6da90a3113ba8d6
2890b5cb0c264ec6148f20e45f2e11d535dfaa86

Saskia Ott

Ik collecteer omdat:

We moeten blijven zoeken naar een medicijn en dat kost geld. Maar ook omdat Duchenne Parent project ook investeert in onderzoek naar betere leefomstandigheden voor de huidige generatie duchenner. Voor onze lieve Daan en alle andere jongens/mannen met Duchenne

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld